Sultan II. Abdülhamit Döneminde İkdam Gazetesi ve İslâmcılık (1897-1899) - Veysel Akto